«The history of Mathematics: a very short introduction»: Historial de revisions

De Mandanga

Simbologia: (act) = diferència amb la versió actual, (prev) = diferència amb la versió anterior, m = modificació menor